Categorieën
Nieuws

Meerssen krijgt zijn derde coöperatieve zonnecentrale

Komst zonnecentrale in Bunde is nu zeker

Op woensdag 8 september 2021 is er weer een belangrijke stap gezet om een zonnecentrale te realiseren bij kwekerij Marnis in Bunde. Pascal Jongen, eigenaar van de kwekerij Marnis, heeft het Recht van Opstal, voor het plaatsen van de zonnepanelen, ondertekend bij de notaris. Al eerder ging de gemeente, als eigenaar van het pand,  akkoord. Hierdoor is het nu zeker dat de zonnecentrale er komt. Energiecoöperatie EMEC kan nu voor de komende 25 jaar het dak van Marnis gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen.

Het is inmiddels de derde installatie die in Meerssen komt, die door leden van de coöperatie EMEC mogelijk wordt gemaakt. De eerste (250 panelen) ligt op het bestuurscentrum in Meerssen, de tweede (114 panelen) op een stal in Geulle, en nu de derde (200 panelen) in Bunde op de kwekerij van Marnis.

Inwoners van Meerssen investeren in duurzame energie

Investeren in de eigen lokale energievoorziening is belangrijk om de noodzakelijke vergroening van de energieopwekking vooruit te helpen. De zonnecentrales die EMEC aanlegt in Meerssen, worden voor 100% gefinancierd door de eigen leden die allemaal  in Meerssen wonen. Met het vol leggen van daken wordt ook voorkomen dat straks nog meer zonnepanelen op de grond geplaatst moeten worden.

EMEC zoekt altijd nieuwe leden die mee willen doen met nieuwe initiatieven. Zo wil EMEC in 2022 een vierde zonnecentrale in Bunde gaan aanleggen. Ook wordt nog gezocht naar mooie grote daken in Ulestraten en Rothem, zodat alle dorpskernen van Meerssen voorzien kunnen worden van een eigen zonnecentrale.

Doet u mee?

Meldt u aan bij EMEC om mee te doen en/óf omdat u een groot dak beschikbaar heeft (<500 m2) waarop een nieuwe zonnecentrale gerealiseerd kan worden. Meedoen kan al vanaf € 250,- inleg.

Waarom meedoen?  

  • Goed rendement van uw investering (4%)
  • Zonne-energie: minder CO2, goed voor het klimaat!
  • Meehelpen aan opwekken groene stroom in de regio.
  • Gebruik van daken vóór dat grond gebruikt gaat worden.

Categorieën
Nieuws

RES-krant online beschikbaar

In de week van 28 juni verspreidde Stichting Duurzaam Meerssen RES-krant in de gemeente Meerssen en omgeving. ‘RES’ staat voor Regionale Energie Strategie. De RES-krant is een magazine waarin onder andere inwoners en ondernemers uit Meerssen aan het woord komen over hoe zij zelf met klimaatverandering en de energietransitie omgaan.

U kunt de RES-krant nu ook hier downloaden.

Categorieën
Nieuws

Kent u de Regionale Energie Strategie?

RES-krant in week 26

In de week van 28 juni publiceert Stichting Duurzaam Meerssen (SDM) de zogenaamde RES-krant. ‘RES’, dat staat voor Regionale Energie Strategie.

Wat is de RES?

Om ernstige klimaatverandering te voorkomen is wereldwijd afgesproken dat we als samenleving een overgang moeten maken van fossiele energiebronnen (olie en gas) naar duurzame energie (zoals zon en wind). Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor zijn tal van veranderingen en vernieuwingen nodig, in woningen, bij bedrijven en ook in het buitengebied. Om dit proces te begeleiden hebben de gemeenten in de regio samen met de provincie  samen de Regionale Energie Strategie (RES) Zuid-Limburg opgesteld. 

Ook u kunt wat doen

Als SDM merken we dat maar weinig inwoners van Meerssen echt goed op de hoogte zijn wat die overgang naar duurzame energie betekent en wat de RES is. Terwijl als iedereen meedoet, of dat nu groot is (een zonnecentrale op een groot dak) of klein (LED-verlichting in huis), dan kunnen we de noodzakelijke stappen zetten.

Waar vindt u de RES-Krant?

U vindt de RES-krant bij de Geulbode of u kunt hem ophalen bij één van de ophaalpunten in de gemeente Meerssen. Binnenkort kunt u de RES-krant ook downloaden op deze site.