Bestuur

Het bestuur van Stichting Duurzaam Meerssen bestaat uit de volgende leden:

Ron Cörvers

Ik ben 57 jaar en directeur van het Maastricht Sustainability Institute van de UM. Naast wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzame ontwikkeling wil ik graag een bijdrage leveren aan duurzaamheid in de praktijk. En als het even kan, dichtbij huis. Vandaar mijn betrokkenheid bij SDM, waar ik op dit moment de voorzittersrol vervul.

Paul Elshout

Ik ben 64 jaar en werkzaam als medewerker toerisme bij een gemeente in Midden-Limburg. Natuur en milieu hebben me al van kinds af aan beziggehouden. Aanvankelijk was ik actief bij de (Jeugd) Natuur Historische Vereniging in Meerssen, later bij het IVN Wylre-Gulpen. Graag draag ik bij aan een leefbare wereld, ook op lokaal niveau. Sinds de oprichting maak ik deel uit van SDM, als penningmeester.

Guido Heijnen

Ik ben 68 jaar en geboren en getogen Meerssenaar. Vanaf mijn jeugd (IVN) al bezig geweest met het milieu. Studie Biologie en later werken als milieutechnoloog waren dus logisch. Gezien de milieuproblemen (broeikaseffect, biodiversiteit, grondstoffen uitputting, landbouw effecten etc. etc.) die alsmaar groter worden, was de oprichting van Stichting Duurzaam Meerssen een goede stap. Lokaal acteren onder het motto: stop je energie in dingen waar je echt iets kunt veranderen, daar wil ik me samen met andere inwoners van Meerssen voor inzetten en dat doe ik dan ook met veel motivatie.

Bart Swanenvleugel

Ik ben 51 jaar en ben plaatsvervangend secretaris van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), een onafhankelijke adviesraad van de regering en Tweede Kamer. Niet alleen in mijn werk, maar ook dicht bij huis werk ik graag aan een schone en duurzame omgeving. Daarom zet ik me graag in voor Stichting Duurzaam Meerssen, waarmee we ook in Meerssen met de Meerssenaren stappen kunnen zetten richting duurzaamheid.