Visie en Missie

De Stichting Duurzaam Meerssen (SDM) streeft naar duurzame ontwikkeling.

Visie

De SDM visie is dat burgers, bedrijven en instellingen bijdragen aan duurzame ontwikkeling in Meerssen (en elders), zowel in het dagelijks handelen als door gezamenlijk activiteiten en projecten uit te voeren.

Missie

De SDM missie is het duurzaam handelen door burgers, bedrijven en instellingen in Meerssen te bevorderen en gezamenlijke activiteiten en projecten te ondersteunen die bijdragen aan duurzaamheid.